Stálé akce v knihovně


Nové akce Husovy knihovny v oddělení pro děti:

Po celý školní rok - Dětský čtenářský klub - každý první čtvrtek v měsíci (v červenci a srpnu klub není).

Tradiční akce Husovy knihovny v oddělení pro děti:

Po celý rok - lekce informatické výchovy pro školy, přednášky, besedy, autorská čtení (cca 80 akcí za rok) - viz "Nabídka pro MŠ a ZŠ"

Březen - Měsíc knihy - pro rok 2016 amnestie na první upomínku a novinka v půjčování Audioknih.

Březen nebo duben - Noc s Andersenem - bohatý program pro děti s přenocováním v knihovně.

Březen nebo duben - Velikonoce v knihovně - povídání o velikonočních zvycích, výroba velikonočních dekorací.
Velikonoční nadílka nadbytečných knih.

ČervenDětský den - nejčastěji ve spolupráci s městem Říčany.

Září - Malování na rynku - „Galerie pod širým nebem“, každoroční malování na říčanském Masarykově náměstí na dané téma.
Následováno výstavou vzniklých obrázků v přízemí Staré radnice.

ŘíjenTýden knihoven - řada nejrůznějších akcí mající cíl zviditelnit knihovny a přilákat do nich širokou veřejnost.
Husova knihovna se vždy aktivně účastní.

Listopad - Den pro dětskou knihu - sobotní akce pro celou rodinu s programem v knihovně.

Prosinec - Vánoce v knihovně - zdobení stromečku, vyrábění vánočních ozdob, povídání o vánočních zvycích.
Mikulášská nadílka nadbytečných knih.