Programy pro školy a školky


Nabídka besed Husovy knihovny Říčany v oddělení pro děti:

Na besedy je vyhrazeno pondělí dopoledne, kdy je knihovna uzavřena pro veřejnost.
Rozvrh: první beseda 9 - 9.45, druhá beseda 10 - 10.45 hodin

01) Informatika, Poprvé v knihovně: pro mateřské školy

První seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. 
Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks.
Závěrem si děti prohlédnou knihovnu.

Beseda trvá 45 minut.

02) Informatika, Podruhé v knihovně: pro 1. - 2. třídy základních škol

Seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. 
Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks, beletrie a naučná literatura.
Závěrem si děti prohlédnou knihovnu.
Beseda trvá 45 minut.

03) Informatika, Cesta k informacím I.: pro 3. - 5. třídy základních škol

Seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. 
Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks, beletrie a naučná literatura.
Vyhledávání v knihovnickém systému Clavius. Orientace v knihovně.
Závěrem si děti prohlédnou knihovnu a vyzkouší si vyhledávat v katalogu.
Beseda trvá 45 minut.

04) Informatika, Cesta k informacím II.: pro 6. - 9. třídy základních škol

Seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. 
Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks, beletrie a naučná literatura.
Vyhledávání v knihovnickém systému Clavius. Odkazy na weby. Orientace v knihovně.
Závěrem si děti prohlédnou knihovnu a vyzkouší si vyhledávat v katalogu.
Beseda trvá 45 minut.

05) Nauč se vyhledávat knihy v knihovně: pro 2. - 9. třídy základních škol .......... nové

Seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. 
Výuka vyhledávání v knihovnickém systému Clavius s následným hledáním konkrétních knih.
Beseda trvá 45 minut.

06) Kritické čtení - Dítě je dítě: pro mateřské školky .......... nové

Úvodem budou děti odhadovat o čem kniha bude. Následně jim bude celá knížka přečtena.
Během čtení si budeme povídat o tom, kam asi mohli rodiče myšek zmizet,
čím se jednotlivá zvířata z příběhu živí, a kdo se jak zachoval.
Potom porovnáme původní odhad s tím, o čem kniha opravdu byla.
Závěrem si děti vybarví omalovánku.

Beseda trvá 45 minut.

07) Kritické čtení - Kouzelná baterka: pro 1. třídy základních škol .......... nové

Úvodem budou děti odhadovat o čem kniha bude. Následně jim bude přečtena první kapitola knihy.
Budeme si podívat o tom, na co by děti kouzelnou baterku použily.
Následně porovnáme původní odhad s tím, o čem kniha opravdu byla.
Závěrem si děti namalují pracovní list ke knize.
Beseda trvá 45 minut.

08) Kritické čtení - Skříp, škráb, píp a žbluňk: pro 2. třídy základních škol .......... nové

Úvodem budou děti odhadovat o čem kniha bude. Následně jim bude celá knížka přečtena.
Během čtení si budeme povídat o strachu a porovnávat původní odhad s tím, o čem kniha opravdu byla.
Závěrem si děti vyplní pracovní list ke knize.
Beseda trvá 45 minut.

09) Kritické čtení - Kluk a pes: pro 3. třídy základních škol .......... nové

Děti se seznámí s pojmem "handicap". Vyplní pracovní listy týkající se pojmu.
Společně si přečteme část knihy. Na dobrovolníkovi bude ukázáno, jak je těžké být nevidomým.
Děti si vyzkouší jaké je to být "na vozíčku".
Beseda trvá 45 minut.

10) Kritické čtení - Ztraceni v čase: pro 4. třídy základních škol .......... nové

Dětem bude přečtena ukázka z knihy. Poté si budeme povídat o postavách,
které se v něm objevily, kdy se příběh odehrával, kdo zemřel, jak a proč.
Potom budou děti samostatně číst druhou ukázku z knihy. Následně budeme odhadovat co se
s Martinem v bouřce stalo, a kdo byl chlapec, kterého zachránil před bleskem.
Závěrem si děti samostatně přečtou třetí ukázku z knihy. Budeme si povídat o místech v textu,
kde docházelo k nedorozuměním.
Beseda trvá 45 minut.

11) Kritické čtení - Bertík a Čmuchadlo: pro 5. třídy základních škol .......... nové

Děti si samostatně přečtou ukázku z knihy. Následně si budeme povídat o tom,
jaký je hlavní hrdina, jak je starý, kdo je jeho protivníkem, jaký řeší problém,
jaké jsou mezi postavami vztahy, atp. Děti potom hlavnímu hrdinovi napíší vzkaz nebo dopis.
Beseda trvá 45 minut.

12) Kritické čtení - Prázdniny blbce číslo 13: pro 6. třídy základních škol .......... nové

Na začátku besedy se studenti budou mět rozhodnout, zda souhlasí s větou, že vysvědčení vypovídá o tom, jakými jsme lidmi.
Poté bude žákům přečtena první kapitoly z knihy. Budeme si povídat o tom, zda je dětem Tadeáš sympatický či ne,
zda by ho chtěli mít za kamaráda a případně proč. Dále přečteme druhou kapitolu, při jejímž poslechu se studenti pokusí
oznámkovat rodiče z knihy. Po četbě žáci napíší, co podle nich vypovídají a nevypovídají známky o lidech.
Beseda trvá 45 minut.

13) Kritické čtení - Škola Malého stromu: pro 7. třídy základních škol .......... nové

Na začátku besedy budou studenti odhadovat podle názvu a obalu obsah knihy.
Budeme hledat rozdíly mezi zážitkem z četby a poslechem audioknihy. Žáci budou vizualizovat poslechnutý text.
Beseda trvá 45 minut.

14) Kritické čtení - 3333 km k Jakubovi: pro 8. třídy základních škol .......... nové

Na začátku bude studentům přečtena anotace ke knize a položena otázka o čem může otec se synem na tak dlouhé cestě hovořit.
Poté si žáci přečtou ukázku z knihy, a formou podvojného deníku si budou poznamenávat věty či pojmy, které je zaujmou.
Beseda trvá 45 minut.

15) Kritické čtení - (Ne)obyčejný kluk: pro 9. třídy základních škol .......... nové

Na začátku besedy bude studentům přečtena kapitola "Ovce mezi vlky".
Budeme diskutovat o tom, zda je možné, aby si August získal v nové škole kamarády.
Další čtenou kapitolou bude "Letní stůl" o seznámení s dívkou Summer a o tom, proč si k Augustovi přisedla.
Třetí ukázkou z knihy bude část "Jack Will" a povídání na téma, zda bylo snadné pro Willa s Augustem kamarádit.
Závěrem žáci dostanou pracovní list s obrázky jednotlivých postav a jedné z postav napíší svůj vzkaz.
Beseda trvá 45 minut.

16) Čtenářská karta: pro 1. - 2. třídy základních škol .......... nové

Dětem bude přečtena knihovnická pohádka a ukázáno, jak se dělá čtenářská karta.
To je list A4 kam si děti poznamenají název knihy, autora, ilustrátora a v bodech popíší oblíbenou postavu z knihy.
Popíší ji několika slovy, napíší, kde se odehrává děj a co nejdůležitějšího se v knize stane.
Na besedu je třeba, aby si děti s sebou přinesly každý jednu knihu, kterou přečetly.

Beseda trvá 60 minut.

17) Čtenářská dílna: pro 2. - 9. třídy základních škol .......... nové

Třída si může vybrat knihy, se kterými bude chtít pracovat. Je potřeba po domluvě s paní knihovnicí předem zajistit, aby knihy byly v knihovně.
(Čtenářská dílna již proběhla s několika pověstmi od Aloise Jiráska z knihy Staré pověsti české.) 
Dětem budou vybrané knihy představeny. Následně se bude každé dítě samostatně věnovat cca 10 minut čtení.
Přibližně 5 dětí bude vždy číst úryvek ze stejné knihy, který bude předem okopírován a pro děti připraven.
Následně děti společně odprezentují o čem přečtený úryvek byl. Zapojit se musí každé dítě.
Dalším úkolem bude, najít v textu neznámé slovo a pomocí knih a internetu dohledat význam slova.
Každé dítě najde jedno takové slovo a jeho význam všem vysvětlí. Na práci budou mít opět cca 10 minut.
Závěrem nám žáci ve skupinkách odprezentují vše co si připravili.
Čtenářská dílna trvá 45 minut.

18) Velikonoce: pro mateřské i základní školy

Povídání s prezentací o velikonočních zvycích. Testy, vyrábění velikonočních ozdob a omalovánky.
Beseda trvá 45 minut.

19) Vánoce: pro mateřské i základní školy

Povídání s prezentací o vánočních zvycích. Testy, vyrábění vánočních ozdob a omalovánky.
Beseda trvá 45 minut.

20) Klasické pohádky a říkanky: pro mateřské školy a 1. třídy základních škol

Promítání a čtení klasických pohádek a básniček. S dětmi si budeme povídat o tom, jak se jmenují různá zvířatka
a jaké vydávají zvuky. Potom budou dětem přečteny klasické říkanky z leporel od Josefa Lady.
Dále se děti seznámí s pohádkami Polámal se mraveneček, Neposlušná kůzlátka, Budulínek a Perníková chaloupka. 
Vždy po přečtení pohádky si budeme s dětmi o pohádce povídat, zda dávaly pozor při poslechu čteného textu.
Nakonec si vybarví omalovánky s tématikou přečtených pohádek.
Beseda trvá 45 minut.

21) Neotesánek - základy společenského chování: pro mateřské školy a 1. třídy základních škol

Povídání s prezentací knihy Ivony Březinové Neotesánek. Děti se seznámí se základy společenského chování.
Závěrem si vybarví omalovánku s Neotesánkem.
Beseda trvá 45 minut.

22) Etiketa - základy společenského chování: pro 6. - 9. třídy základních škol

Povídání s prezentací o etiketě. Studenti se seznámí se základy společenského chování.
Závěrem žáci dostanou test, který ověří jejich schopnost zvládat etiketu.
Beseda trvá 45 minut.

23) Eduard Petiška: pro 2. - 4. třídy základních škol

Povídání s prezentací o spisovateli Eduardu Petiškovi se čtením ukázek z jeho knih.
Závěrem děti dostanou test, který ověří jejich schopnost dávat pozor při poslechu čteného textu.
Beseda trvá 45 minut.

24) Ota Hofman: pro 3. - 5. třídy základních škol .......... nové

Povídání s prezentací o spisovateli Otu Hofmanovi se třemi krátkými videi z filmů a jednou čtenou ukázkou z knihy Lucie a zázraky.
Závěrem děti dostanou pracovní listy s tématikou k dílu Oty Hofmana.
Beseda trvá 45 minut.

25) Knížka pro prvňáčka: pro 1. třídy základních škol

Projekt tradičně vyhlašuje SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky).
Jedná o spolupráci knihovny a prvních tříd základních škol.
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.
V rámci projektu přihlášené třídy v období od prosince do května navštíví alespoň dvakrát knihovnu,
kde absolvují připravený program. Odměnou za úspěšné absolvování projektu děti mohou získat knihu pouze za 20 Kč.
Vždy se jedná o původní českou novinku, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu,
a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.
Ve školním roce 2018/2019 je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky.

26) Pasování nových čtenářů: pro absolventy prvních tříd 

Děti si pro knihovnu připraví krátkou ukázku toho co se v první třídě naučily (zazpívají písničku, řeknou básničku).
Knihovnice následně dětem rozdá lístky s krátkými říkánkami a děti předvedou jak se naučily číst.
Dětem bude přečtena knihovnická pohádka a ukázána knihovna.
Bude přečtena slavnostní pasovací formule, děti dostanou nové průkazky s ročním členstvím zdarma a pasovací listinu.
Mečem budou pasovány na rytíře knihovního řádu. 
Pasování trvá 60 minut.
Nutné objednat měsíc předem.

Kontakt: Jana Svobodová, telefon: 323 605 920, E-mail: detske.odd@knihovna.ricany.cz 
V případě zájmu kontaktujte Husovu knihovnu Říčany v oddělení pro děti.